Mathematicator
Detail kurzu: Vyšetřování průběhu funkce
Vyšetřování průběhu funkce je jedna z prvních komplexních úloh, která se řeší na vysoké škole. V tomto kurzu projdeme detailně všechny kroky, které jsou při vyšetřování průběhu funkce potřeba.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Úvod
1Úvodní video – shrnutí toho co budeme v kurzu probírat
Sudost, lichost, periodicita
2Sudost, lichost
3Periodicita
Průsečíky s osami
4Průsečíky s osami
Limity v krajních bodech definičního oboru (Df)
5Limity v krajních bodech Def. oboru 1 – limity do +- nekonečna, limita zleva a zprava (díra v Df)
6Limity v krajních bodech Def. oboru 2 – limity do +- nekonečna, limita zleva a zprava (díra v Df) – zajímavý příklad
7Limity v krajních bodech definičního oboru 3 – Logaritmus podílu
Asymptoty
8Asymptoty - úvod
9Asymptoty
10Asymptoty
11Asymptoty
12Asymptoty
13Asymptoty
První derivace - lokální extrémy, kde je funkce rostoucí a kde klesající
14Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající) - úvod
15Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající)
16Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající)
17Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající)
18Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající)
19Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající)
20Lokální extrémy, monotonie (funkce rostoucí, klesající)
Druhá derivace - inflexní body, konvexita, konkávita
21Inflexní body, konvexita, konkávita - úvod
22Inflexní body, konvexita, konkávita
23Inflexní body, konvexita, konkávita
24Inflexní body, konvexita, konkávita
25Inflexní body, konvexita, konkávita
26Lokální extrémy a druhá derivace
Globální extrémy
27Globální extrémy
Kompletní vyšetření průběhu funkce - graf
28Kompletní vyšetření průběhu funkce včetně nakreslení grafu 1
29Kompletní vyšetření průběhu funkce včetně nakreslení grafu 2
30Kompletní vyšetření průběhu funkce včetně nakreslení grafu 3
31Kompletní vyšetření průběhu funkce včetně nakreslení grafu 4
32Kompletní vyšetření průběhu funkce včetně nakreslení grafu 5
Bonus - řešené příklady
33Řešený příklad č.1 - Logaritmus podílu
34Průběh funkce - bonusový příklad - arctg
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí