Mathematicator
Detail kurzu: Příprava k maturitě 2 - Rovnice, nerovnice, funkce
Rovnice, nerovnice, funkce. Jedny z nejdůležitějších dovedností, které budete v matematice potřebovat. Matematiku se učíme proto, abychom mohli něco vypočítat. A to většinou znamená, že řešíme nějaké rovnice nebo nerovnice.

V kurzu se podrobně podíváme na základní principy řešení rovnic a nerovnic. Probereme rovnice v součinovém a podílovém tvaru, ukážeme si jak se řeší soustavy lineárních rovnic a jaký mají geometrický význam. Ukážeme si, jak řešit slovní úlohy pomocí soustav rovnic a hlavně jak ty rovnice ze zadání slovní úlohy "vyrobit".

Naučíme se pracovat s rovnicemi a nerovnicemi s neznámou ve jmenovateli a ukážeme si jak řešit soustavy nerovnic. Naučím vás také určovat definiční obory funkcí, protože to se dělá pomocí rovnic a nerovnic.

Druhá část kurz se zabývá funkcemi. Ukážu vám věci o funkcích, které se ve škole většinou nedozvíte a které vám totálně změní pohled na funkce. Konečně pochopíte, o čem to je. Povíme si vše o lineární a kvadratické funkci a naučím vás rychle a jednoduše kreslit grafy.

A samozřejmě si spočítáme spoustu příkladů.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Úvod a podklady ke kurzu
1Maturita 2 - Úvodní video
Rovnice a nerovnice - úvod
2Rovnice a nerovnice 1 - základní principy
3Základní úpravy algebraických rovnic a vyjádření neznámé ze vzorce
Rovnice v součinovém a podílovém tvaru
4Rovnice v součinovém a podílovém tvaru + interpretace počtu řešení rovnice
5Rovnice v součinovém a podílovém tvaru - příklad
Soustavy rovnic
6Soustavy rovnic - geometrický význam
7Soustavy rovnic - Sčítací metoda
8Soustavy rovnic - Dosazovací metoda
9Soustavy rovnic - Srovnávací metoda
Slovní úlohy pomocí rovnic a soustav rovnic
10Slovní úlohy - O pohybu
11Slovní úlohy - Jabka a hrušky, Králíci a slepice
12Slovní úlohy - Otec je starší než syn, Petr a Tonda jedou do Paříže
Rovnice s neznámou ve jmenovateli
13Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Kvadratické rovnice
14Kvadratické rovnice - úvod - kvadratická funkce
15Kvadratické rovnice - Diskriminant
16Kvadratické rovnice - rozklad na součin
17Kvadratické rovnice - speciální případy
18Kvadratické rovnice - Jak nastavit daně v království
Nerovnice
19Nerovnice - úvod
20Nerovnice - jednoduché příklady
21Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
22Nerovnice v podílovém tvar, když je napravo konstanta
23Kvadratické nerovnice
24Kvadratické nerovnice - procvičení
Soustavy nerovnic
25Soustavy nerovnic 1 - úvod
26Soustavy nerovnic 2 - dvě kvadratické nerovnice
27Soustavy nerovnic - definiční obor funkce
Řešené příklady - Rovnice a nerovnice
28Řešené příklady - Rovnice, vyjádření proměnné
29Řešené příklady - nerovnice a soustava nerovnic
30Řešené příklady - Soustavy rovnic a kvadratické rovnice
31Řešené příklady - slovní úlohy pomocí rovnic a soustav rovnic
32Řešené příklady - slovní úlohy pomocí soustav rovnic
33Řešené příklady - Vyjádření neznámé ze vzorce
34Řešené příklady - Nerovnice a soustavy nerovnic
35Řešené příklady - rovnice v podílovém tvaru
36Řešené příklady - Slovní úloha - obdélník - soustava rovnic
37Řešené příklady - Slovní úloha - společná práce
Funkce - Úvod
38Funkce - úvod
39Funkce 1
40Funkce 2
41Funkce - shrnutí
Lineární funkce
42Lineární funkce
43Lineární funkce - přímá a nepřímá úměra
Kvadratická funkce
44Kvadratická funkce
Definiční obory
45Definiční obory - Jak na to
46Definiční obory funkcí - Procvičení
Grafy funkcí
47Grafy funkcí obecně
48Grafy funkcí obecně - přiklady
Řešené příklady
49Řešené příklady - Lomená funkce
50Řešené příklady - Grafy kvadratické a lineární funkce
51Řešené příklady - Vrchol paraboly
52Řešené příklady - Grafy parabol
Bonus
53Bonus 1 - Odvození řešení kvadratické rovnice
54 Bonus 2 - Funkce 3 - Inverzní funkce
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí