Mathematicator
Detail kurzu: Příprava k maturitě 3 - Exponenciály, logaritmy, goniometrie
Exponenciály, logaritmy, goniometrické funkce. Tuto látku většina studentů nemá ráda. Je to proto, že je velmi často špatně vysvětlována. V tomto kurzu se na to podíváme trochu jinak.

Povíme si, k čemu jsou exponenciální funkce a proč jsou tak důležité. Vyskytují se totiž všude kolem nás. Ukážeme si jak s exponenciálama pracovat, nakreslíme si grafy a naučíme se řešit všechny typy exponenciálních rovnic a nerovnic.

Pak se podíváme na logaritmy. Logaritmy jsou inverzní funkce k exponenciálám. Představíme si logaritmy tak, aby to nebyly strašáci, ale dobří pomocníci. Samozřejmě se naučíme řešit logaritmické rovnice a nerovnice a uděláme si krásný příklad z praxe - budeme datovat archeologický nález.

Vysvětlíme si co jsou to goniometrické funkce, kde se vzaly a k čemu jsou dobré. Naučím vás princip jednotkové kružnice, díky kterému budete moct zapomenout spousty tabulek a nesmyslů, které do vás ve škole natloukli. Nebudete je totiž potřebovat. Naučím se upravovat goniometrické výrazy, řešit goniometrické rovnice a samozřejmě si vyřešíme spoustu příkladů.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Exponenciální funkce
1Exponenciální funkce
2Exponenciální funkce - Příklady na růst
3Exponenciální funkce - Jak s nimi zacházet
Exponenciální rovnice a nerovnice
4Exponenciální rovnice - Úvod
5Exponenciální rovnice - Typ 1
6Exponenciální rovnice - Typ 2
7Exponenciální rovnice - Typ 3
8Exponenciální rovnice - Typ 4
9Exponenciální rovnice - Typ 5
10Exponenciální nerovnice
Logaritmické funkce
11Logaritmus - Úvod
12Logaritmus - Úprava výrazu
Logaritmické rovnice a nerovnice
13Logaritmus - Rovnice 1
14Logaritmus - Rovnice 2
15Logaritmus - Rovnice 3
16Logaritmus - Nerovnice
Praktické použití exponenciál a logaritmů
17Exponenciála a logaritmus - Datování pomocí uhlíku
Goniometrie - základy
18Goniometrie - Úvod - úhly
19Goniometrie - Úvod - Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku - Pohádka o staviteli lodí
Goniometrické funkce
20Goniometrie - Sinus a cosinus na jednotkové kružnici
21Goniometrie - Tangens a cotangens na jednotkové kružnici
22Goniometrie - Jednotková kružnice - Přenášení úhlů do prvního kvadrantu
23Goniometrie - Grafy - Sinus, cosinus
24Goniometrie - Grafy - Tangens, cotangens
25Goniometrie - Hodnoty goniometrických funkcí
Goniometrické rovnice
26Goniometrie - Řešení jednoduchých goniometrických rovnic
27Goniometrie - Goniometrické vzorce
28Goniometrie - Složitější goniometrické rovnice
Řešené příklady
29Řešené příklady - Exponenciální rovnice
30Řešené příklady - Úprava logaritmického výrazu
31Řešené příklady - Logaritmické rovnice
32Řešené příklady - Grafy logaritmů a exponenciál
33Řešené příklady - Goniometrické rovnice
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí