Mathematicator
Detail kurzu: Příprava k maturitě 6 - Planimetrie a Stereometrie
V tomto kurzu probereme vše, co budete potřebovat ke státní maturitě z matematiky z kapitol planimetrie a
stereometrie
.

V planimetrii si budeme povídat o geometrických útvarech (bod, přímka, polopřímka, úsečka, rovina, polorovina, úhel, trojúhelníky, čtyřúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky, kružnice). Budeme počítat bobvody a obsahy obrazců, probereme Pythagorovu větu, sinovou větu a cosinovou větu. Budeme řešit trojúhelníky, dopočítávat strany, úhly a vše, co vás u maturity čeká.

Ve stereometrii se budeme věnovat tělesům. Probereme krychli, kvádr, hranoly, válec, kužel, komolý kužel, jehlan, komolý jehlan a kouli. Budeme počítat povrchy a objemy.

A samozřejmě si vše pořádně procvičíme na spoustě příkladů.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
ZÁKLADY PLANIMETRIE
11. Bod, přímka, polopřímka, rovina, polorovina, úsečka
22. Úhly
33. Polohové a metrické vztahy - úvod
44. Polohové a metrické vztahy - vysvětlení a
55. Konvexní a nekonvexní útvary
MNOŽINA BODŮ DANÉ VLASTNOSTI
66. Množina bodů dané vlastnosti 1 - Osa úhlu, osa úsečky, osa pásu
77. Množina bodů dané vlastnosti 2 - Thaletova kružnice
88. Množina bodů dané vlastnosti 3 - Různé kružnice
TROJÚHELNÍKY
99. Trojúhelníky - základy 1
1010. Trojúhelníky - základy 2
1111. Podobnost trojúhelníků
1212. Obvod a obsah trojúhelníků, velikost výšky
1313. Pythagorova věta
1414. Trigonometrie - úvod
1515. Sinová věta
1616. Cosinová věta
1717. Obsah trojúhelníka zadaného pomocí SUS
PROCVIČENÍ TROJÚHELNÍKŮ
1818. Procvičení trojúhelníků 1
1919. Procvičení trojúhelníků 2
2020. Procvičení trojúhelníků 3
2121. Procvičení trojúhelníků 4
2222. Procvičení trojúhelníků 5
2323. Procvičení trojúhelníků 6
2424. Procvičení trojúhelníků 7
2525. Procvičení trojúhelníků 8
2626. Procvičení trojúhelníků 9
2727. Procvičení trojúhelníků 10
2828. Procvičení trojúhelníků 11
2929. Procvičení trojúhelníků 12
3030. Procvičení trojúhelníků 13
3131. Odčítání úhlů
3232. Procvičení trojúhelníků 14
3333. Procvičení trojúhelníků 15
MNOHOÚHELNÍKY A KRUŽNICE
3434. Čtyřúhleníky - úvod
3535. Pravidelné mnohoúhleníky
3636. Obsah 4-úhelníků
3737. Obvod a obsah pravidelného n-úhelníku a
3838. Kružnice a kruh
3939. Obvod a obsah kruhu
4040. Obsah mezikruží
4141. Kruhová úseč
4242. Polohové vztahy - kružnice, bod přímka
SHODNÁ ZOBRAZENÍ
4343. Shodná zobrazení 1 - identita a posunutí
4444. Shodná zobrazení 2 - otočení
4545. Shodná zobrazení 3 - středová souměrnost
4646. Shodná zobrazení 4 - osová souměrnost
PROCVIČENÍ ČTYŘÚHELNÍKŮ A KRUŽNIC
4747. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 1
4848. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 2
4949. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 3
5050. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 4
5151. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 5
5252. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 6
5353. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 7
5454. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 8
5555. Procvičení čtyřúhelníku a kružnic 9
STEREOMETRIE
5656. Stereometrie - úvod
5757. Stereometrie 1 - Krychle, kvádr
5858. Stereometrie 2 -Hranol
5959. Stereometrie 3 - Válec
6060. Stereometrie 4 - Jehlan a kužel
6161. Stereometrie 5 - Komolý jehlan a komolý kužel
6262. Stereometrie 6 - Koule
6363. Převody jednotek
PROCVIČENÍ STEREOMETRIE
6464. Procvičení stereometrie 1
6565. Procvičení stereometrie 2
6666. Procvičení stereometrie 3
6767. Procvičení stereometrie 4
6868. Procvičení stereometrie 5
6969. Procvičení stereometrie 6
7070. Procvičení stereometrie 7
7171. Procvičení stereometrie 8
7272. Procvičení stereometrie 9
ZÁVĚR
7373. Závěr
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí