Mathematicator
Detail kurzu: Příprava ka maturitě 7 - Analytická geometrie
V tomto kurzu probereme vše, co vás čeká u maturity z oblasti analytické geometrie.

Probereme souřadné soustavy a body. Budeme určovat vzdálenost dvou bodů a střed úsečky. Naučíme se pracovat s vektory, budeme je sčítat, odčítat, násobit, povíme si o skalárním součinu a ukážeme si, jak určit odchylku vektorů. Budeme počítat velikost vektorů a naučíme se rychle najít kolmý a rovnoběžný vektor.

Dále budeme probírat vše kolem přímek v rovině. Ukážeme si parametrické vyjádření přímky, obecnou rovnici, směrnicovou rovnici a ukážeme si, jak spolu souvisí a jak jednu převést na druhou. Budeme hledat rovnoběžné přímky, kolmé přímky a budeme počítat vzdálenosti rovnoběžných přímek a odchylku různoběžných přímek.

A samozřejmě vše procvičíme na spoustě příkladů.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Úvod do analytické geometrie
11. Rozdíl mezi klasickou geometrií a analytickou geometrií
22. Kartézská souřadná soustava, souřadnice bodu, vzdálenost dvou bodů, střed úsečky
Vektory
33. Vektory - základy
44. Vektory - násobení vektoru číslem
55. Vektory - sčítání a odčítání vektorů
66. Vektory - Velikost vektoru
77. Vektory - Skalární součin a odchylka vektorů a
Přímka v rovině
88. Přímka v rovině - Parametrické vyjádření přímky 1 - Jak to funguje a
99. Přímka v rovině - Parametrické vyjádření přímky 2 - Příklady, kolmé přímky
1010. Přímka v rovině - Parametrické vyjádření přímky - Polopřímka, úsečka
1111. Přímka v rovině - Obecná rovnice přímky - Jak na to
1212. Přímka v rovině - Obecná rovnice přímky - Z bodu a vektoru
1313. Přímka v rovině - Jak poznat, že bod leží na přímce, která je daná parametrickým vyjádřením
1414. Přímka v rovině - Obecná rovnice přímky ze dvou bodů
1515. Přímka v rovině - kolmé a rovnoběžné přímky
1616. Přímka v rovině - Směrnicová rovnice
1717. Přímka v rovině - Směrnicová rovnice ze dvou bodů
1818. Přímka v rovině - Směrnicová rovnice - Kolmé přímky
1919. Vzdálenost bodu od přímky a
2020. Vzájemná poloha přímek v rovině 2 - Úvod
2121. Vzájemná poloha dvou přímek 2 - Různá vyjádření
2222. Vzájemná poloha dvou přímek 3 - Početní přístup pomocí rovnic
Řešené příklady
2323. Příklad 1
2424. Příklad 2
2525. Příklad 3
2626. Příklad 4
2727. Příklad 5
2828. Příklad 6
2929. Příklad 7
3030. Příklad 8
3131. Příklad 9
3232. Příklad 10
3333. Příklad 11
3434. Příklad 12
3535. Příklad 13
3636. Příklad 14
3737. Příklad 15
3838. Příklad 16
3939. Příklad 17
4040. Příklad 18
4141. Příklad 19
4242. Příklad 20
4343. Příklad 21
4444. Příklad 22
Závěr
4545. Závěrečné video
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí