Mathematicator
Detail kurzu: Integrály
V tomto kurzu se naučíte integrovat. Projdeme od úplných základů až po pokročilejší metody. Vysvětlíme si co je to integrace a jak fuguje. Ukážeme si jak se integrují základní funkce a pak se podíváme na integrační metody, které jsou potřeba k integraci složitějších funkcí. Budeme si povídat o metodě per-partes, která je vhodná na některé typy součinů, dále o substituční metodě, která se využívá hlavně při integraci složených funkcí a pak se podíváme na integraci racionálních funkcí. Racionální funkce jsou podíly polynomů a je více způsobů jak se s nimi vypořádat. Jedna z možností je rozklad na parciální zlomky, který si také ukážeme. Nakonec se pustíme do určitého integrálu a řekneme si, jak se dá používat v praxi například pro výpočet plochy.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Úvod
1Mapa - neboli co budeme v průběhu kurzu dělat
2Co to je integrace
Základy
3Základy a Pravidla
4Základní tabulkové integrály + první jednoduché příklady
5Jednoduché příklady - po úpravě tabulkové integrály
6Jednoduché příklady - po úpravě tabulkové integrály 2
Per Partes
7Metoda Per Partes - jak na to
8Per Partes - procvičení
9Per Partes - Specialitka - zacyklený integrál
Filozofická vsuvka
10Integrace a myšlení dopředu
Substituční metoda
11Substituce - Jak na to
12Substituce - integrály vedoucí na logaritmus
13Substituce - goniometrické substituce
14Substituce - další typy a příklady
15Substituce - substituce vedoucí na racionální funkci
Integrace racionálních funkcí (polynom/polynom)
16Integrace racionálních funkcí - úvod
17Integrace racionálních funkcí - dělení polynomu polynomem
18Integrace racionálních funkcí - rozklad na parciální zlomky 1
19Integrace racionálních funkcí - rozklad na parciální zlomky 2
20Integrace racionálních funkcí - doplnění na čtverec
21Integrace racionálních funkcí - mapa
22Integrace racionálních funkcí - vede na arctg 1
23Integrace racionálních funkcí - vede na arctg 2
24Integrace racionálních funkcí - kombinovaný příklad
25Integrace racionálních funkcí - goniometrická substituce vedoucí na racionální funkci
26Integrace racionálních funkcí - shrnutí
Určitý integrál
27Určitý integrál - úvod - aneb co to je určitý integrál
28Určitý integrál - jednoduché příklady
29Určitý integrál - Per partes + substituce + základní vlastnosti určitého integrálu
30Určitý integrál - racionální funkce
31Určitý integrál - obsah obrazce ohraničeného dvěma funkcemi
32Určitý integrál - obsah obrazce ohraničeného funkcí a osami
33Určitý integrál - obsah obrazce ohraničeného třemi funkcemi
34Určitý integrál - Použití ve statistice pro výpočet pravděpodobnosti
35Určitý integrál - Nevlastní integrál 1
36Určitý integrál - Nevlastní integrál 2
Bonus
37Bonus - Integrály - goniometrická substituce tg(x/2)
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí