Mathematicator
Detail kurzu: Příprava k maturitě 8 - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
V tomto kurzu probereme vše, co vás čeká u maturity z kapitol kombinatorika, pravděpodobnost, statistika.


Probereme základní kombinatorická pravidla. Uděláme si pořádek v permutacích, variacích a kombinacích.
Naučíme se je od sebe rozlišit a správně použít ve slovních úlohách. Podrobně probereme faktoriály a kombinační čísla.


Dozvíte se vše potřebné o pravděpodobnosti a jak ji spočítat.


Projdeme vše, co vás u maturity čeká ze statistiky. Statistický znak, četnost, tabulky četností, rozdělení četností. Vysvětlíme si, co jsou to charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus, percentil) a charakteristiky variability (rozptyl a směrodatná odchylka). Naučíme se číst tabulky a grafy a vyhodnocovat statistická data.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Úvod
11. Jak spolu souvisí Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
Kombinatorika
22. Pravidlo kombinatorického součtu a součinu
33. Faktoriály - úvod
44. Faktoriály - Jak fungují
55. Faktoriály - jak s nimi počítat
66. Faktoriály - Procvičení
77. Kombinace, variace, permutace - Úvod - Jak je rozlišit a
88. Variace bez opakování
99. Variace s opakováním
1010. Permutace
1111. Kombinace
1212. Kombinace - Příklady
1313. Kombinační čísla
Kombinatorika - Řešené příklady
1414. Kombinační čísla - procvičení
1515. Kombinatorika - Procvičení 1
1616. Kombinatorika - Procvičení 2
1717. Kombinatorika - Procvičení 3
1818. Kombinatorika - Procvičení 4
1919. Kombinatorika - Procvičení 5
2020. Kombinatorika - Procvičení 6
2121. Kombinatorika - Procvičení 7
2222. Kombinatorika - Procvičení 8
2323. Kombinatorika - Procvičení 9
2424. Kombinatorika - Procvičení 10
2525. Kombinatorika - Procvičení 11
2626. Kombinatorika - Procvičení 12
2727. Kombinatorika - Procvičení 13
Pravděpodobnost
2828. Pravděpodobnost - Úvod
2929. Pravděpodobnost - Náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, elementární jev, náhodný jev, složený jev
3030. Pravděpodobnost - Opačný jev, jev jistý, jev nemožný
3131. Pravděpodobnost - Jak se počítá
3232. Příkládek na pravděpodobnost - Osadníci
3333. Pravděpodobnost - Sčítání pravděpodobností
3434. Pravděpodobnost - Násobení pravděpodobností
3535. Pravděpodobnost - Bonus - Pravděpodobnost sjednocení jevů, které mohou nastat současně
3636. Pravděpodobnost - Příklad na elektrické obvody
3737. Pravděpodobnost - Trik s opačným jevem - procvičení
3838. Pravděpodobnost - Trik s opačným jevem
Pravděpodobnost - Řešené příklady
3939. Pravděpodobnost - Procvičení - Příklad 1
4040. Pravděpodobnost - Procvičení - Příklad 2
4141. Pravděpodobnost - Procvičení - Příklad 3
4242. Pravděpodobnost - Procvičení - Příklad 4
4343. Pravděpodobnost - Procvičení - Příklad 5
4444. Pravděpodobnost - Procvičení - Příklad 6
4545. Pravděpodobnost - Procvičení - Příklad 7
Statistika
4646. Statistika - úvod
4747. Statistika - Jak se dělají statistické průzkumy
4848. Statistika - Aritmetický průměr
4949. Statistika - Modus a medián_1
5050. Statistika - Percentily
5151. Statistika - Rozptyl a směrodatná odchylka
5252. Statistika - Tabulka četností, absolutní četnost, relativní četnost, histogram, polygon četností
5353. Statistika - Intervaly četností
5454. Normální rozdělení
5555. Počítání statistických ukazatelů (průměr, medián, modus, rozpty) z tabulky četností
Statistika - Řešené příklady
5656. Statistika - Procvičení - Příklad 1
5757. Statistika - Procvičení - Příklad 2
5858. Statistika - Procvičení - Příklad 3
5959. Statistika - Procvičení - Příklad 4
6060. Statistika - Procvičení - Příklad 5
6161. Statistika - Procvičení - Příklad 6
Závěr
6262. Závěrečné video
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí