Mathematicator
Detail kurzu: Státní přijímací zkoušky na střední školy (4-leté obory)
Přijímací zkoušky na střední školu jsou bezpochyby jednou z nejdůležitějších a nejtěžších zkoušek v životě. Proto jsem pro vás připravil tento velmi obsáhlý kurz.

Díky kurzu výrazně zvýšíte své šance, že budete přijati na svou vysněnou střední školu, a to ať jste studovali dosud na základní škole nebo přestupujete z osmiletého gymnázia a rozhodli jste se přihlásit na 4 leté obory.
V kurzu probereme vše, co se může v přijímačkách objevit:
 • Mocniny a odmocniny
 • Zlomky
 • Algebraické výrazy
 • Lineární rovnice
 • Soustavy lineárních rovnic
 • Slovní úlohy
 • Procenta
 • Finanční matematika
 • Lineární funkce a přímá úměra
 • Lomená funkce a nepřímá úměra
 • Poměr
 • Trojčlenka
 • Práce s daty, tabulky, grafy, základy statistiky
 • Geometrie
 • Trojúhelníky
 • Pythagorova věta
 • Kružnice
 • Osa úsečky, osa úhlu a Thaletova kružnice
 • Konstrukční úlohy a popis postupu konstrukce
 • Shodnost a podobnost trojúhelníků
 • Úhly
 • Tělesa (krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel, koule)
 • Slovní úlohy na tělesa
 • Logické úlohy

Kurz je vytvořen tak, že po jeho zhlédnutí budete na přijímačky velice kvalitně připraveni a nemělo by vás nic zaskočit.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Úvod a základní informace
1Úvodní video
2Informace o zkoušce a strategie
Výrazy
3Mocniny a odmocniny
4Zlomky - základy
5Zlomky - počítání
6Procvičení mocnin a odmocniny a zlomků
7Procvičení mocnin a odmocniny a zlomků 2
8Procvičení mocnin a odmocniny a zlomků 3
9Algebraické výrazy
10Vytýkání 1
11Vytýkání 2
12Algebraické vzorečky
13Procvičení výrazů
Rovnice a soustavy rovnic
14Rovnice - úvod
15Rovnice - jak je upravovat
16Rovnice - žádné řešení a nekonečně mnoho řešení
17Rovnice procvičení 1
18Rovnice - procvičení 2 a jak se dělá zkouška
19Rovnice - procvičení 3
20Soustavy rovnic 1 - dosazovací metoda
21Soustavy rovnic 2 - sčítací metoda
22Soustavy rovnic 3 - Která metoda je lepší
23Soustavy rovnic - geometrická interpretace
24Soustavy rovnic - procvičení 1
25Soustavy rovnic - procvičení 2
Procenta
26Procenta 1 - úvod
27Procenta 2
28Procenta 3
29Procenta - procvičení
Finanční matematika
30Finanční matematika
31Finanční matematika - procvičení
Funkce, poměr, trojčlenka
32Lineární funkce a přímá úměra
33Lineární funkce - popis reálných situací
34Lomená funkce a nepřímá úměra
35Nepřímá úměra - procvičení
36Poměr
37Trojčlenka
Slovní úlohy
38Matematizace - Popis reálných situací pomocí matematiky
39Matematizace - Slovní úlohy - Procvičení
Práce s daty a statistika
40Práce s daty a základy statistiky
41Práce s daty a statistika - procvičení
42Práce s daty a statistika - procvičení 2
Geometrie
43Geometrie - Trojúhelník - Základy a Pythagorova věta
44Těžnice
45Geometrie - Trojúhelník - Tělesová úhlopříčka pomocí Pythagorovy...
46Geometrie - Obvod a obsah trojúhelníka
47Geometrie - Trojúhelníky - procvičení
48Kružnice - rýsování
49Kružnice - Obvod a obsah
50Kružnice - procvičení 1
51Kružnice - procvičení 2
52Osa úsečky a osa úhlu
53Thaletova kružnice a tečna ke kružnici
54Kružnice trojúhelníku vepsaná a opsaná
55Konstrukční úlohy
56Konstrukční úlohy - procvičení
57Shodnost trojúhelníků
58Podobnost trojúhelníků
59Úhly
60Úhly - procvičení
61Trojúhelníky - podobnost - procvičení
Tělesa - stereometrie
62Tělesa - úvod
63Krychle a kvádr
64Síť krychle a kvádru
65Válec
66Hranol
67Jehlan
68Kužel
69Koule
70Tělesa - procvičení 1
71Tělesa - procvičení 2
72Tělesa - procvičení 3
73Tělesa - procvičení 4
Měřítko mapy
74Měřítko mapy
75Měřítko mapy - procvičení
Logické úlohy
76Logické úlohy 1
77Logické úlohy 2
Závěr
78Závěrečné video
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí