Mathematicator
Detail kurzu: Lineární algebra I
První díl kurzu o lineární algebře. Zopakujeme si analytickou geometrii, budeme si povídat o vektorech, vektorových prostorech a naučíme se poznat, co je a co není vektorový prostor. Naučíme se řešit soustavy lineárních rovnic pomocí matic tzv. Gaussovou eliminační metodou. Budeme řešit lineární závislost a nezávislost vektorů. Naučíme se řešit soustavy lineárních rovnic s parametrem. Řekneme si, co je to báze vektorového prostoru a jak ji poznat. Řekneme si, co je to lineální obal vektorů, a ukážeme si alternativní metody řešení soustav rovnic, jako je například Cramerovo pravidlo.
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Úvod
1Lineární algebra I - video 1 - Úvod
2Lineární algebra I - video 2 - Motivace
Opakování analytické geometrie
3Lineární algebra I - video 3 - Opakování analytické geometrie
Vektorové prostory
4Lineární algebra I - video 4 - Vektorový prostor - Vysvětlení definice 1
5Lineární algebra I - video 5 - Vektorový prostor - Vysvětlení definice 2
6Lineární algebra I - video 6 - Vektorový prostor - Vysvětlení definice 3
7Lineární algebra I - video 7 - Vektorový prostor - Procvičení co je a není vektorový prostor
Soustavy lineárních rovnic
8Lineární algebra I - video 8 - Soustavy lineárních rovnic 1 - Úvod
9Lineární algebra I - video 9 - Soustavy lineárních rovnic 2 - Princip Gaussovy eliminační metody
10Lineární algebra I - video 10 - Soustavy lineárních rovnic 3 - detailní postup Gaussovy eliminace
11Lineární algebra I - video 11 - Soustavy lineárních rovnic 4 - Příklad na procvičení
12Lineární algebra I - video 12 - Soustavy lineárních rovnic 5 - Počty řešení soustavy rovnic
13Lineární algebra I - video 13 - Soustavy lineárních rovnic 6 - Geometrická interpretace soustav a jejich řešení
14Lineární algebra I - video 14 - Soustavy lineárních rovnic 7 - Příklad 4x4 - jedno řešení
15Lineární algebra I - video 15 - Soustavy lineárních rovnic 8 - Příklad 3x3 - Nemá řešení
16Lineární algebra I - video 16 - Soustavy lineárních rovnic 9 - Příklad 3x3 - Nekonečeně mnoho řešení - přímka
17Lineární algebra I - video 17 - Soustavy lineárních rovnic 11 - Speciální případy soustav a jejich řešení
Lineární závislost a nezávislost vektorů
18Lineární algebra I - video 18 - Lineární závislost a nezávislost vektorů 1 - Úvod a intuitivní vysvětlení
19Lineární algebra I - video 19 - Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 - Definice
20Lineární algebra I - video 20 - Lineární závislost a nezávislost vektorů 3 - Odvození metody pro zjišťování LZ a LN
21Lineární algebra I - video 21 - Lineární závislost a nezávislost vektorů 4 - Detailní vysvětlení metody pro zjišťování lZ a LN
22Lineární algebra I - video 22 - Lineární závislost a nezávislost vektorů 5 - Příklad 1 - LZ
23Lineární algebra I - video 23 - Lineární závislost a nezávislost vektorů 6 - Příklad 2 - LN i LZ
Lineární zavislost v závislosti na parametru
24Lineární algebra I - video 24 - Lineární závislost a nezávislost vektorů v závislosti na parametru 1 - Příklad 1 - Jeden parametr
25Lineární algebra I - video 25 - Lineární závislost a nezávislost vektorů v závislosti na parametru 2 - Příklad 2 - Jeden parametr - složitější
26Lineární algebra I - video 26 - Lineární závislost a nezávislost vektorů v závislosti na parametru 3 - Příklad 3 - Dva parametry
Soustavy rovnic s parametry
27Lineární algebra I - video 27 - Soustavy lineárních rovnic s parametrem - Příklad 2x2 - Jeden parametr
28Lineární algebra I - video 28 - Soustavy lineárních rovnic s parametrem - Příklad 3x3 - Jeden parametr
Vyjádření vektoru jako lineární kombinace
29Lineární algebra I - video 29 - Vyjádření vektoru jako lineární kombinace jiných vektorů
Báze, lineární obal, generátory
30Lineární algebra I - video 30 - Generátory, lineární obal, báze
31Lineární algebra I - video 31 - Báze - procvičení
Alternativní metody řešení soustav rovnic
32Lineární algebra I - video 32 - Soustavy lineárních rovnic - Cramerovo pravidlo
33Lineární algebra I - video 33 - Soustavy lineárních rovnic - Řešení pomocí inverzní matice
Bonus
34Lineární algebra I - Bonusové video 1 - Těžká soustava lineárních rovnic 3x3 s parametrem
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí