Mathematicator
Detail kurzu: Integrály - Řešené příklady
Pro zakoupení tohoto kurzu musíte vlastnit uživatelský účet, pokud ho ještě nemáte, tak si ho prosím založte.

   
Témata kurzu
Jednoduché integrály
1Mocniny - Po úpravě tabulkový integrál
2Trik s goniometrickým vzorcem vedoucí na tabulkový integrál
Per-Partes nebo substituce
3Substituce vedoucí na arctg
4Dvojité per-partes
5Cyklický per-partes
6Integrování substitucí z hlavy
Racionální funkce
7Racionální funkce - rozklad na parciální zlomky 1
8Racionální funkce - rozklad na parciální zlomky 2
9Dva integrály racionální funkce
10Racionální funkce - Čitatel jako derivace jmenovatele - vysvětlení
11Racionální funkce - Čitatel jako derivace jmenovatele - procvičení
Kombinované metody
12Per-Partes a následná substituce
13Substituce a per-partes
14Dvě substituce a vede na racionální funkci
Určité integrály
15Goniometrická substituce vedoucí na racionální funkci
16Substituce vedoucí na per-partes
Obsah rovinného obrazce
17Obsah rovinného obrazce 0
18Obsah rovinného obrazce 1
19 Obsah rovinného obrazce 2 - Srdce
20 Obsah rovinného obrazce 3
21Odvození vzorce pro obsah kruhu
Obsah kurzu

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí