Mathematicator
Kvadratická nerovnice 1 - úvod a definice
Popis videa a další informace
Jak jednoduše vyřešit kvadratickou nerovnici? Nejdříve vyřešíme kvadratickou rovnici. Najdeme tedy průsečíky paraboly (což je graf kvadratické funkce) s osou X. Nakreslíme graf a vykoukáme řešení.
Kvadratická nerovnice 1 - úvod a definice
Kvadratická nerovnice 2 - příklady

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí