Mathematicator
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Popis videa a další informace
U kvadratických rovnic s parametrem nás často zajím nejen řešení v závislosti na parametru, ale také počet řešení v závislosti na parametru. Víme, že kvadratická rovnice má 2 různé reálné kořeny, pokud je diskriminant kladný. Jeden reálný kořen, pokud je diskriminant roven 0 a žádný reálný kořen, pokud je diskriminant záporný. Proto budeme vyšetřovat hodnotu diskriminant (a tím i počtu řešení rovnice) v závislosti na parametru.
www.youtube.com/watch?v=OyjtNuXgdsE
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí