Mathematicator
Absolutní hodnota - úvod a definice
Popis videa a další informace
Proč není odmocnina z X na druhou rovna X ? O tom si budeme povídat v dnešním videu. Absolutní hodnota je důležitá pro řešení některých kvadratických rovnic (bez lineárního členu). Řešení rovnice s jednou absolutní hodnotou je jednoduché. Využijeme geometrického významu absolutní hodnoty. | X - A | = vzdálenost X od bodu A.
Například | X - 3 | = vzdálenost X od bodu 3.

Absolutní hodnota - úvod a definice

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí