Mathematicator
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Popis videa a další informace
Iracionální rovnice, neboli rovnice s neznámou pod odmocninou se řeší tak, že v průběhu úprav provedeme umocnění. Umocnění je všask neekvivalentní úprava a proto musí nutně být součástí řešení i zkouška. Také dávejte pozor na to, že když rovnici umocňujete, musíte umocnit celou levou a celou pravou stranu. často pak vznikají případy, že umocňujete součet nebo rozdíl, a musíte ho umocnit podle příslušného algebraického vzorce.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí