Mathematicator
Logaritmus - teorie 1
Popis videa a další informace
"Logaritmus je číslo, na které musíme umocnit základ, abychom dostali číslo logaritmované." Tato věta mě trápila celou střední školu. Dneska mi pomáhá rozumět logaritmům. A o těch bude dneska řeč. Povíme si co je to logaritmická funkce, ukážeme si její graf, vlastnosti, naučíme se počítat logaritmus čísla řekneme si jaký má logaritmus definiční obor.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí