Mathematicator
Limita posloupnosti typu jedna na nekonečno vedouci na "e"
Popis videa a další informace
Velmi zajímavý typ limity typu jedna na nekonečno, která svým řešením vede na Eulervo číslo "e". Před shlídnutím tohoto videa doporučuju shlédnout video o Eulerově čísle. A pokud budete chtít vysvětlit vzorec, který zde používám, koukněte se na video o jeho vysvětlení.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí