Mathematicator
Vysvětlení vzorce pro limitu posloupnosti typu jedna na nekonečno, vedoucí ve výsledku na "e"
Popis videa a další informace
Protože nemám rád, když vztahy a vzorce padají z nebe, ukážeme si v tomto videu, proč funguje vzorec, který používáme k řešení limit typu jedna na nekonečno, vedoucích na "e". Doporučuju se nejdříve podívat na video, kde tutu metodu ukazuju a také na video o Eulerově čísle.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí