Mathematicator
Doplnění na čtverec
Popis videa a další informace
Doplnění na čtverec je šikovná technika úpravy kvadratických výrazů. bude se Vám hodit například při řešení kvadratických rovnic, při integrování, v analytické geometrii při práci s kuželosečkami a v monoha dalších případech.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí