Mathematicator
Analytická geometrie 4 - Vzdálenost dvou bodů v rovině - Procvičení
Popis videa a další informace
V minulém videu jsme si povídali o tom jak spočítat vzdálenost dvou bodu. Teď si to trochu procvičíme. Vzdálenost dvou bodů v rovině se spočítá jako odmocnina ze součtu druhých mocnin rozdílů jejich xových a ypsilonových souřadnic. Zní to složitě? Takhle napsaná ano, ale mrkněte na video a uvidíte, že je to úplně jednoduché

Celý kurz hezky seřazený najdete zde: mathematicator.com/search.php?q=Analytick%C3%A1+geometrie+NEW+EDITION
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí