Mathematicator
Hustá slovní úloha - Pyramida
Popis videa a další informace
Asi nejlepší a nejzajímavější slovní úloha, kterou jsem kdy řešil. Zadání je jednoduché. Budeme skládat pytle a stavět z nich pyramidu. Řešení je podle mě super zajímavé a obsahuje ohromné množství zajímavé matematiky.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí