Mathematicator
Analytická geometrie 5 - Střed úsečky
Popis videa a další informace
Když už umíme spočítat vzdálenost dvou bodů, hodilo by se nám umět určit střed úsečky. V podstatě se to dělá tak, že spočítáme aritmetický průměr mezi souřadnicemi koncových bodů

Celý kurz hezky seřazený najdete zde: mathematicator.com/search.php?q=Analytick%C3%A1+geometrie+NEW+EDITION
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí