Mathematicator
Soustava nelineárních rovnic 2
Popis videa a další informace
Soustavy nelineárních rovnic mohou být někdy trochu složitější. Dnes si ukážeme jak se dá řešit jedna taková soustava. Budeme vyjadřovat z jedné rovnice a dosazovat to druhé.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Bylo nalezeno mnohem více podobných videí, proto byl jejich počet omezen na 10 nejlepších.

Mathematicator 2017 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky