Mathematicator
Slovní úloha o pohybu tam a zpět
Popis videa a další informace
V dnešním videu si vyřešíme úlohu o pohybu pomocí soustavy rovnic.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Bylo nalezeno mnohem více podobných videí, proto byl jejich počet omezen na 10 nejlepších.

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky