Mathematicator
Těžká inverzní funkce
Popis videa a další informace
Hledání inverzní funkce:
1) původní funkce musí být prostá. Pokud není, vybereme si prostý úsek
2) Určíme definiční obor a obor hodnot
3) Najdeme inverzní funkci

Odkaz na kurz Jak nevyletět v prváku z matiky:
learntube.cz/?page=course&a=45
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí