Mathematicator
Limita funkce - sinus na třetí lomeno polynom 4. řádu - Základní limita pro sinus
Popis videa a další informace
V dnešním videu si ukážeme, jak se dá krásně a elegantně využít základní limita pro sinus. A taky budeme dělit polynom polynomem.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí