Mathematicator
Vyšetřování průběhu funkce
Popis videa a další informace
Odkaz na kurz Vyšetřování průběhu funkce: mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=1

V dnešním videu si ukážeme, jak se vyšetřuje průběh funkce.
1) Určíme definiční obor
2) Zjistíme zda je funkce sudá, lichá nebo periodická
3) Určíme limity v krajních bodech definičního oboru
4) Určíme průsečíky se souřadnými osami
5) Zjistíme, jestli má funkce asymptoty
6) Z první derivace určíme kde je funkce rostoucí a kde klesající, a kde má extrémy
7) Z druhé derivace určíme intervaly konvexnosti a konkávnosti a inflexní body
8) Nakreslíme graf
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí