Mathematicator
Konvergence řady - těžký příklad
Popis videa a další informace
Odkaz na kurz o řadách:mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=16

V dnešním videu budeme zjišťovat, zda řada konverguje nebo diverguje. Zapojíme několik znalostí a konvergenčních kritérií. Použijeme integrální kritérium, srovnávací kritérium, základní limitu pro sinus a další znalosti.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí