Mathematicator
Goniometrická rovnice a nerovnice - sinus
Popis videa a další informace
Video s goniometrickou rovnicí a nerovnicí pro tangens: youtu.be/qWUXljio2Zw

V dnešními videu si vyřešíme goniometrickou rovnici a nerovnici. Jeden z dobrých způsobů jak řešit goniometrické nerovnice je, nakreslit si graf.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí