Mathematicator
Inverzní funkce - Definiční obor, obor hodnot a výpočet inverzní funkce
Popis videa a další informace
více o funkcích: mathematicator.com/search.php?q=funkce
odkaz na navazující video: mathematicator.com/index.php?page=play&a=450
Když hledám inverzní funkci, musím se ujistit, že moje původní funkce je prostá. Pokud není, tak musím vybrat její prostý úsek a hledat inverzní funkci k tomuto prostému úseku.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí