Mathematicator
Inverzní funkce - Bacha na obor hodnot a definiční obor
Popis videa a další informace
předchozí video: mathematicator.com/index.php?page=play&a=449

Když určujeme definiční obor a obor hodnot inverzní funkce, je dobré použít obor hodnot a definiční obor původní funkce. V dnešním videu si ukážeme proč.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí