Mathematicator
Maturita 8 - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - Úvodní video
Popis videa a další informace
Toto je úvodní video k placenému kurzu přípravy na státní maturitu z matematiky - kapitoly Kombinatorika, Pravděpodobnost a Statistika. Kurz si můžete prohlédnout a zakoupit zde: mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=20
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí