Mathematicator
Maturita 2018 - 23. Grafy funkcí
Popis videa a další informace
ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK VŠECH MATURITNÍCH KURZŮ:
mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=21
PŘÍPRAVA K MATURITĚ 2 - ROVNICE, NEROVNICE, FUNKCE
mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=11
PŘÍPRAVA K MATURITĚ 7 - ANALYTICKÁ GEOMETRIE
mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=19
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí