Mathematicator
Úprava algebraických výrazů - příklad 2
Popis videa a další informace
V dnešním videu si ukážeme, jak upravovat algebraické výrazy. Klíčem k úspěchu je rozkládat na výrazy na součin, aybchom mohli krátit. A při úpravách samozřejmě používáme algebraické vzorečky.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí