Mathematicator
Vlastnosti funkce 6 - Prostá funkce
Popis videa a další informace
www.mathematicator.com

Odkaz na video o funkcích a inverzní funkci:
video 1: mathematicator.com/index.php?page=play&a=291
video 2: mathematicator.com/index.php?page=play&a=292
video 3 (inverzní funkci):mathematicator.com/index.php?page=play&a=298

vše o funkcích na mathematicatoru: mathematicator.com/search.php?q=funkce
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí