Mathematicator
Přijímačky na střední 12 - Úhly
Popis videa a další informace
Odkaz na kurzy:
Matika: mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=23
Čeština: learntube.cz/?page=course&a=66?utm_campaign=prijimacky-na-stredni&utm_content=priklad-11&utm_medium=social&utm_source=youtube-mathematicator
Balíček (matika+čeština): learntube.cz/prijimaci-zkousky.php?utm_campaign=prijimacky-na-stredni&utm_content=priklad-11&utm_medium=social&utm_source=youtube-mathematicator
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí