Mathematicator
Maturita z matiky - Jaro - 2019 - Řešení
Popis videa a další informace
Přátelé, mám pro vás řešení maturitního testu z matiky - jaro 2019.
Zadání testu: dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/MATURITA/MATURITA%202019/Zad%C3%A1n%C3%AD%20p%C3%ADsemn%C3%BDch%20zkou%C5%A1ek/MA_jaro_2019_DT.pdf

Pokud vás čeká maturita z matiky, můžete se podívat na kompletní balíček kurzů, které Vás na MATIKU připraví důkladně:
mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=21

Pokud jdete na vejšku, podívejte se na kurz Jak nevyletět v prváku z matiky: mathematicator.com/index.php?page=kurzy&a=22

Kompletní balíček k maturitě na ČEŠTINU naleznete zde:
learntube.cz/?page=course&a=57&utm_campaign=maturita-2019-resene-priklady&utm_content=priklad-12-13&utm_medium=social&utm_source=youtube


Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí