Mathematicator
Integrály - Newton-Leibnizova formule - důkaz
Popis videa a další informace
Newton-Leibnizova formule (nebo věta), nám dává vztah mezi určitým integrálem (tedy obsahem plochy pod grafem funkce) a primitivní funkcí. Riemann definuje integrál jako součet obdélníčků, který se limitně blíží ploše pod grafem integrované funkce. Newton-Leibnizova věta nám dá praktický nástroj na počítání určitých integrálů.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky | Ochrana soukromí