Mathematicator
Analytická geometrie NEW EDITION
Úvodní video ke kurzu analytické geometrie. Čeká vás několik desítek videí o analytické geometrii. Projdeme postupně vše od bodů a vektorů, přes přímky, rovinky, kuželosečky až k vzájemným polohám geometrických útvarů. Kurz bude vycházet postupně, cca 2 videa týdně. Celý kurz hezky seřazený najdete zde: http://mathematicator.com/search.php?q=Analytick%C3%A1+geometrie+NEW+EDITION


Doplňková videa s příklady
VYPOČÍTAL VIKITRON ENGINE 2.0 | NALEZENO ZA: 960.44 MSMathematicator 2017 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Využívá technologii VikiTron