Mathematicator
Derivace
K čemu je derivace? Jaký je její význam a co nám říká o původní funkci? To si povíme dnes. Ve zkratce: Derivace funkce f nám říká, jak se fukce f mění. Když je funkce rostoucí, je derivace kladná, když je funkce klesající, je derivace záporná. https://www.youtube.com/watch?v=lXZmgv8xm18


Funkce - základy
Funkce jsou základním stavebním kamenem matematiky. Dneska si povíme jak to s nimi je. Co to vlastně jsou funkce, jak fungují a jaké mají základní vlastnosti.


Doplňková videa s příklady
Derivace součinu v kombinaci se složenou funkcí 1
Derivace složené funkce v bodě 28. 12. 2014
Derivace - obecná exponenciála a logaritmy
Derivace a integrace exponenciály
Derivace funkce - Derivace součinu tří funkcí
Derivace - x na xtou, neboli derivace obecné exponenciály
Derivace - Maximalizace zisku
Derivace - Derivace složené funkce - tg a arctg 22. 10. 2014
Limita funkce - L'Hopitalovo pravidlo
Kurz - Diferenciální rovnice
Kurz - Vyšetřování průběhu funkce
Nový kurz - Funkce více proměnných
Vyšetřování průběhu funkce
Limita funkce - L'Hopitalovo pravidlo - specialni trik 1
VYPOČÍTAL VIKITRON ENGINE 2.0 | NALEZENO ZA: 19.36 MSMathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Využívá technologii VikiTron