Mathematicator
Derivace
K čemu je derivace? Jaký je její význam a co nám říká o původní funkci? To si povíme dnes. Ve zkratce: Derivace funkce f nám říká, jak se fukce f mění. Když je funkce rostoucí, je derivace kladná, když je funkce klesající, je derivace záporná. https://www.youtube.com/watch?v=lXZmgv8xm18


Limita funkce
Co to je limita funkce v bodě "a"? O tom si budeme povídat v dnešním videu. Jednoduše řečeno, limita finkce v bodě "a" je číslo, ke kterému se blíží funkční hodnoty, pokud se "x" blíží k "a". Bohužel to ale není takto jednoduché a limity skrývají spoustu úskalí.


Exponenciální funkce
Úvodní povídaní o exponenciální funkci. Její vlastnosti, graf apod.


Lineární funkce
Jak jednoduše nakreslit graf lineární funkce? Grafem lineární funkce je přímka. Přímka je definována dvěma body. Kdybych měl pouze jeden bod, je to málo. Jedním bodem prochází nekonečně mnoho přímek. Ale když přidáme druhý bod (který leží jinde než ten první, abychom neměli zdánlivě dva body,a le ve stejném místě), bude existovat pouze jedna jediná přímka, která prochází oběma body. K nakreslení přímky tedy potřebuji dva body. Teoreticky bych mohl použít libovolné dva body, které leží na té přímce. Jak se pozná, že bod leží na přímce? Jeho souřadnice splňují rovnici, který je předpisem pro naši lineární funkci. Takže jeden ze způsobů, jak najít bod, který leží na přímce, je prostě si zvolit nějaké x, dosadit ho do předpisu funkce a dopočítat y. A dostaneme bod A[x,y]. Druhý způsob, využívá průsečíků s osami X a Y a popisuju ho v dnešním videu. Je to podle mě o něco elegantnější a hlavně graf, který vznikne, má vyšší informační hodnotu. Zadání: Nakreslete graf funkce y=2x-8


Funkce - základy
Funkce jsou základním stavebním kamenem matematiky. Dneska si povíme jak to s nimi je. Co to vlastně jsou funkce, jak fungují a jaké mají základní vlastnosti.


Kvadratická funkce
Dneska si budeme povídat o kvadratické funkci. Co je zač, jaké má vlastnosti, jak nakrestlit její graf, a spoustu dalších užitečných věcí.


Logaritmy - úvod
"Logaritmus je číslo, na které musíme umocnit základ, abychom dostali číslo logaritmované." Tato věta mě trápila celou střední školu. Dneska mi pomáhá rozumět logaritmům. A o těch bude dneska řeč. Povíme si co je to logaritmická funkce, ukážeme si její graf, vlastnosti, naučíme se počítat logaritmus čísla řekneme si jaký má logaritmus definiční obor.


Vlastnosti funkce - graf funkce
První z videí o vlastnostech funkcí.


Doplňková videa s příklady
Funkce - funkční hodnota v bodě 10. 4. 2014
Kvadratická nerovnice 1 - úvod a definice
Integrály | Úvodní video do kurzu
Derivace součinu v kombinaci se složenou funkcí 1
Goniometrické funkce - úvod - Pohádka o staviteli lodí, aneb k čemu jsou siny, cosiny a spol.
Goniometrie - Sinus a cosinus - Jednotková kružnice
Integrály - Co to je primitivní funkce a k čemu je
Integrály - Newton-Leibnizova formule - důkaz
Definiční obor funkce - úvod
Definiční obor funkce - Příklad 1 - Zlomek s odmocninou a logaritmus
Definiční obor funkce - odmocnina se zlomkem a logaritmem v argumentu
Definiční obor funkce - arcsin
Lomené funkce - úprava a kreslení grafu
Kvadratická funkce - graf
Kvadratická nerovnice 2 - příklady
Lineární funkce ze dvou bodů - příklad 2
Graf lineární funkce - příklad 2
Limita funkce - L'Hopital 27. 7. 2014
Kurz - Integrály
Kurz - Vyšetřování průběhu funkce
Mathematicator - Vánoční video 2014
Derivace složené funkce v bodě 28. 12. 2014
Integrál - Racionální funkce 3.1.2015
Derivace - obecná exponenciála a logaritmy
Řešení hlavolamu z 1. 1. 2015 - Doplnění symbolů do rovnic
VYPOČÍTAL VIKITRON ENGINE 2.0 | NALEZENO ZA: 95.1 MSMathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Využívá technologii VikiTron