Mathematicator
Kombinatorika
Kombinatorika v podstatě odpovídá na otázky typu: Kolika způsoby můžu něco udělat. Například kolika způsoby mohu vybrat 5 lidí do týmu, když mám k dispozici 20 uchazečů. Nebo kolika způsoby se mohu ráno obléknout, v závislosti na tom, jaké mám množství šatstva, obuvi a doplňků.
1 Kombinatorika - úvod Kombinatorika - úvod
2 Kombinatorika  úvod 2 - Permutace - Variace - Kombinace Kombinatorika úvod 2 - Permutace - Variace - Kombinace
3 Kombinatorika - faktoriály - úvod Kombinatorika - faktoriály - úvod
4 Kombinatorika - faktoriály - úpravy výrazů Kombinatorika - faktoriály - úpravy výrazů
5 Kombinatorika - faktoriály - rovnice Kombinatorika - faktoriály - rovnice
6 Kombinatorika - faktoriály - nerovnice Kombinatorika - faktoriály - nerovnice
7 Kombinatorika - Permutace Kombinatorika - Permutace
8 Kombinatorika - Permutace 3.10.2014 Kombinatorika - Permutace 3.10.2014
9 Kombinatorika - Variace 1 Kombinatorika - Variace 1
10 Kombinatorika - Variace 2 Kombinatorika - Variace 2
11 Kombinatorika - Variace 3 Kombinatorika - Variace 3
12 Kombinatorika - Variace 4 - rovnice s variacema Kombinatorika - Variace 4 - rovnice s variacema
13 Kombinatorika - Variace s opakováním - Morseovka Kombinatorika - Variace s opakováním - Morseovka
14 Kombinatorika - Kombinace 1 Kombinatorika - Kombinace 1
15 Kombinatorika - Kombinace 2 - přímky Kombinatorika - Kombinace 2 - přímky
16 Kombinatorika - Kombinace 3 - roviny v prostoru Kombinatorika - Kombinace 3 - roviny v prostoru
17 Kombinatorika - Kombinace 4 - vadné výrobky Kombinatorika - Kombinace 4 - vadné výrobky
18 Limita posloupnosti - polynom lomeno polynom - stejné řády Limita posloupnosti - polynom lomeno polynom - stejné řády
19 Kombinatorika - Pascalův trojúhelník - Binomická věta - Kombinační čísla Kombinatorika - Pascalův trojúhelník - Binomická věta - Kombinační čísla
20 Kombinatorika - Binomická věta 1 Kombinatorika - Binomická věta 1
21 Kombinatorika - Binomická věta 2 Kombinatorika - Binomická věta 2
22 Kombinatorika - Binomická věta 3 Kombinatorika - Binomická věta 3
23 Kombinatorika - Binomická věta 4 - Příklad s důkazem pomocí Binomické věty Kombinatorika - Binomická věta 4 - Příklad s důkazem pomocí Binomické věty


Doplňková videa s příklady
Kombinatorika selským rozumem - hokejové týmy
Kombinatorika - Faktoriály - úprava výrazu 7. 5. 2014
Kombinatorika - Variace 3.10.2014
Kombinatorika - Kombinatorický příklad selským rozumem 24. 10. 2014
Těžká kombinatorická úloha - Piáno
Maturita 8 - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - Úvodní video
Nové maturitní kurzy a zvýhodněný balíček všech maturitních kurzů
Maturita 2018 - 17. Kombinatorika
Maturita 2018 - 18. Pravděpodobnost
Maturita 2018 - 19. Faktoriály
VYPOČÍTAL VIKITRON ENGINE 2.0 | NALEZENO ZA: 26.37 MSMathematicator 2019 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Využívá technologii VikiTron