Mathematicator
Kvadratická rovnice 1 - rozklad a diskriminant - jak na to
Popis videa a další informace
Jedno z mých prvních videí o kvadratických rovnicích, které z nějakého záhadného důvodu až do dneška nebylo na stránkách.
Řešení kvadratické rovnice - pomocí diskriminantu a rozkladem na součin.
Pozdrav a přání maturantům
Derivace - princip, význam a co nám říká
Kurz - Přijímací zkoušky na VŠE a ČZU
Derivace - vysvětlení a definice
Rovnice s parametrem - Kvadratická - úvod
Integrály | Úvodní video do kurzu
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
Iracionální rovnice 1 - neboli rovnice s neznámou pod odmocninou
Úpravy algebraických výrazů 1
Logaritmus - teorie 1

Mathematicator 2018 | Provozuje Marek Valášek | Technicky zajišťuje Jan Barášek | Obchodní podmínky