Příprava k maturitě 8 - Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

V tomto kurzu probereme vše, co vás čeká u maturity z kapitol kombinatorika, pravděpodobnost, statistika.

Probereme základní kombinatorická pravidla. Uděláme si pořádek v permutacích, variacích a kombinacích. Naučíme se je od sebe rozlišit a správně použít ve slovních úlohách. Podrobně probereme faktoriály a kombinační čísla.

Dozvíte se vše potřebné o pravděpodobnosti a jak ji spočítat.

Projdeme vše, co vás u maturity čeká ze statistiky. Statistický znak, četnost, tabulky četností, rozdělení četností. Vysvětlíme si, co jsou to charakteristiky polohy (aritmetický průměr, medián, modus, percentil) a charakteristiky variability (rozptyl a směrodatná odchylka). Naučíme se číst tabulky a grafy a vyhodnocovat statistická data.

Akceptujeme tyto platební metody
Bankovní převod Visa MasterCard GoPay
Tento kurz prodává Markéta Valášková.
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
62
Trvání kurzu
09:33:32
Úvod
Kombinatorika
Kombinatorika - Řešené příklady
Pravděpodobnost
Pravděpodobnost - Řešené příklady
Statistika
Statistika - Řešené příklady
Závěr