Kvadratická funkce

Dneska si budeme povídat o kvadratické funkci. Co je zač, jaké má vlastnosti, jak nakrestlit její graf, a spoustu dalších užitečných věcí.
Příklad na procvičení kreslení grafu kvadratické funkce. Najdeme průsečíky s osami, souřadnice vrcholu paraboly a nakreslíme graf
Jak určit předpis kvadratické funkce, která má procházet zadanými body? Napíšeme si obecná předpis kvadratické funkce a zadané body do tohoto předpisu postupně dosadíme. Získáme tak soustavu rovnic, kterou vyřešíme a získáme koeficienty naší kvadratické…
https://www.youtube.com/watch?v=1KwKNZK18O8
V dnešním videu si ukážeme, jak převést periodické desetinné číslo ve dvojkové soustavě na zlomek v desítkové soustavě.
Všechny playlisty