Kvadratická nerovnice

Jak jednoduše vyřešit kvadratickou nerovnici? Nejdříve vyřešíme kvadratickou rovnici. Najdeme tedy průsečíky paraboly (což je graf kvadratické funkce) s osou X. Nakreslíme graf a vykoukáme řešení.
Jak jednoduše vyřešit kvadratickou nerovnici? Nejdříve vyřešíme kvadratickou rovnici. Najdeme tedy průsečíky paraboly (což je graf kvadratické funkce) s osou X. Nakreslíme graf a vykoukáme řešení.
Ne vždy je řešení kvadratické rovnice interval, který se dá zjistit z kořenů kvadratické rovnice. Jak to vypadá, když vyjde diskriminant menší než nula, nebo rovný nule? O tom si budeme povídat v dnešním videu. Ukážeme si, jak to vypadá, když kvadratická…
Všechny playlisty