Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru - tabulková metoda - příklad 1

Popis videa

Jak řešit nerovnice v součinovém a podílovém tvaru? Určíme nulové body jednotlivých výrazů, ze kterých se nerovnice skládá. Uděláme tabulku, rozdělenou na intervaly pomocí jednotlivých nulových bodů. určíme, zda jsou výrzay v daných intervalech kladné nebo záporné. Určíme znaménko celého výraz, který je součinem a podílem dílčích výrazů. Vybereme intervaly, které odpovídají požadavku nerovnice. Určíme, zda krajní body intervalů jsou nebo nejsou součástí řešení.

Hlavní kategorie: Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

nerovnice nerovnice v součinovém tvaru nerovnice v podílovém tvaru intervaly nulové body tabulková metoda rozklad na součin mathematicator matematika