Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Limita funkce - Typ konstanta lomeno nulou - Limita zleva a zprava 6. 11. 2014

Popis videa

První co udělám, když počítám limitu funkce je, že si zkusím dosadit. Když je totiž ta funkce v daném bodě spojitá, je limita rovna funkční hodnotě. V dnešním příkladu je to ale tak, že v bodě nula, ke kterému počítáme tu limitu, není funkce definovaná. Jelikož se jedná o tzv. neodstranitelnou nespojitost, musíme počítat limitu zleva a zprava.

Hlavní kategorie: Limita funkce

limita funkce nula lomeno nulou 0/0 jednostranná limita limita zleva limita zprava