Příprava k maturitě 3 - Exponenciály, logaritmy, goniometrie

Exponenciály, logaritmy, goniometrické funkce. Tuto látku většina studentů nemá ráda. Je to proto, že je velmi často špatně vysvětlována. V tomto kurzu se na to podíváme trochu jinak.

Povíme si, k čemu jsou exponenciální funkce a proč jsou tak důležité. Vyskytují se totiž všude kolem nás. Ukážeme si jak s exponenciálama pracovat, nakreslíme si grafy a naučíme se řešit všechny typy exponenciálních rovnic a nerovnic.

Pak se podíváme na logaritmy. Logaritmy jsou inverzní funkce k exponenciálám. Představíme si logaritmy tak, aby to nebyly strašáci, ale dobří pomocníci. Samozřejmě se naučíme řešit logaritmické rovnice a nerovnice a uděláme si krásný příklad z praxe - budeme datovat archeologický nález.

Vysvětlíme si co jsou to goniometrické funkce, kde se vzaly a k čemu jsou dobré. Naučím vás princip jednotkové kružnice, díky kterému budete moct zapomenout spousty tabulek a nesmyslů, které do vás ve škole natloukli. Nebudete je totiž potřebovat. Naučím se upravovat goniometrické výrazy, řešit goniometrické rovnice a samozřejmě si vyřešíme spoustu příkladů.

Akceptujeme tyto platební metody
Bankovní převod Visa MasterCard GoPay
Tento kurz prodává Markéta Valášková.
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
33
Trvání kurzu
07:06:40
Exponenciální funkce
Exponenciální rovnice a nerovnice
Logaritmické funkce
Logaritmické rovnice a nerovnice
Praktické použití exponenciál a logaritmů
Goniometrie - základy
Goniometrické funkce
Goniometrické rovnice
Řešené příklady