Přihlásit se
Fórum
Katalog
Kurzy
Všechna videa
Články
Vaše úspěchy
Doučování
Nápověda

Goniometrie - Úvod - Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku - Pohádka o staviteli lodí

 Příprava k maturitě 3 - Exponenciály, logaritmy, goniometrie
Obsah kurzu
Lekcí v kurzu
33
Trvání kurzu
07:06:40
Exponenciální funkce
Exponenciální rovnice a nerovnice
Logaritmické funkce
Logaritmické rovnice a nerovnice
Praktické použití exponenciál a logaritmů
Goniometrie - základy
Goniometrické funkce
Goniometrické rovnice
Řešené příklady