Dobrý den, mohu poprosit o výpočet této rovnice?

\(\frac{ 5} { 2(y+3)} -1= \frac{ 1} { 2} - \frac{ 3} { y+3} \)


Obtížnost: Základní škola
Lan H.

Lan H.

06. 10. 2021   14:27

1 odpověď

Miroslav Š.
Miroslav Š.
06.10.2021 15:44:10

Ahoj, některé členy přesuneme na druhou stanu rovnice (s opačnými znaménky)

\( \displaystyle \frac{ 5} { 2(y+3)} -1=\frac{ 1} { 2} -\frac{ 3} { y+3} \)

\( \displaystyle \frac{ 5} { 2(y+3)} +\frac{ 3} { y+3} =\frac{ 1} { 2} +1 \)

na každé straně sečteme zlomky (lomené výrazy)

\( \displaystyle \frac{ 5} { 2(y+3)} +\frac{ 2\cdot 3} { 2(y+3)} =\frac{ 3} { 2} \)

\( \displaystyle \frac{ 11} { 2(y+3)} =\frac{ 3} { 2} \)

obě strany rovnice vynásobíme \( 2(y+3)\):

\( \displaystyle 11 =3(y+3) \)

Atd., nakonec zkoušku.

Jmenovatel se nesmí rovnat nule \( (y \neq -3) \), podmínka je splněna.

Souhlasí: 1    
Pro napsání komentáře se musíte přihlásit.